น้อมวันทาบูชาครู 2562

เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยพัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นมา

มีทั้งการประกวดระบายสีในระดับอนุบาล การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น การประกวดการเขียนเรียงความระดับประถมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมที่สำคัญยิ่งอย่างการประกวดพานไหว้ครูกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ให้สภานักเรียนใหม่ได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะระลึกถึงวันนี้ คิดดีทำดี จะได้สมคำกล่าวที่ว่า “ศิษย์ดีเพราะมีครู”
ก่อนจากกันไปในพบกันใหม่ในข่าวกิจกรรมครั้งหน้ามาดูภาพชวนยิ้มกันค่ะเป็นภาพหนูน้อยที่แม้อายุเพียง 3 ขวบ แต่พกความมุ่งมั่นตั้งใจมาเต็มเปี่ยม ตั้งแต่การนั่งพับเพียบที่แม้จะไม่ถนัดแต่ก็ยังยิ้มสดใส ยกดอกไม้ประณมมือไหว้ครู ขอให้หนูมีรอยยิ้มสดใสที่สร้างความสุขให้กับผู้พบเห็นอย่างนี้ตลอดไป…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร