ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดียิ่ง
กิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีการลงนามถวายะระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทั้งนี้ได้จัดให้ฃผู้ปกครองพบปะกับครูประจำชั้นหลังจากกิจกรรมประชุมผู้ปกครองแล้วสิ้นได้มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินมาบริการเปิดบัญชีให้กับนักเรียนทางโรงเรียนขอขอบคุณไปยังทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร