ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม!

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นวันสุดเข้มข้นสำหรับการประเมินครูผู้ช่วยทั้ง 5 ท่าน ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประเมินครูผู้ช่วยของ “ครูเมฆ” นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูเมฆที่ผ่านการประเมินครั้งที่ 8 สำหรับครูผู้ช่วยไปได้ด้วยดี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร