ดูงานสหกรณ์ ขภน.

วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านปราสาท ที่มาศึกษาดูงานการการบริหารจัดการงานสหกรณ์ของโรงเรียนเรา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร