ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2562 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้จัดให้มีการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วทั้งเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมเองได้รับการประเมินจากคณะกรรมการจากเขตทั้ง 3 ท่าน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร