เข้าค่ายลูกเสือ ที่ ตชด 214

วันอังคารและวันพุธ ที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ลูกเสือสำรอง (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) และลูกเสือสามัญ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5) ได้เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายสุรินทร์ภักดี 214

กิจกรรมต่างๆ สามารถเรียกเสียงหัวเราะ และวัดศักยภาพของเหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งสิ้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร