ยินดีต้อนรับครูปฐมวัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้บุคลากรคนใหม่ ซึ่งในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ ทาง ผอ.โรงเรียน ได้ให้เกียรติแสดงความยินดีและการต้อนรับแก่ ครูญาณสิณี พรมจันทร์ ครูวิกฤตที่จะปฏิหน้าที่ทางด้านการสอนระดับปฐมวัย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร