รับมอบ Notebooks จาก ทรูปลูกปัญญา

วันที่ 15 ก พ. 2561 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากบริษัททรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 111 เครื่องให้กับทางโรงเรียน ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6

และยังได้รับเกียรติจาก นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ เป็นประธานในพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นายกองค์การบริหาารส่วนตำบลตาตุม ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในครั้งนี้

อีกทั้งยังมีการกล่าวแนะนำโครงการจาก คุณสุคนธา ยิ้มแสงหยัด ตัวแทนบริษัททรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แก่ผู้ปกครองและคณะครูเกี่ยวกับโครงการงและทำความเข้าใจกับโครงข่าย 4G เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี

โรงเรียนบ้านภูมิขอขอบพระคุณบริษัททรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำ มอบเครื่องมือที่ทันสมัยในการศึกษาเรียนรู้แก่ทางโรงเรียนที่ห่างไกลจากตัวเมืองได้มีโอกาสทัดเทียมอย่างโรงเรียนอื่น ลดขีดจำกัดทางเทคโนโลยีทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้กับทางโรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร