ฉีดวัคซีน

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ทางสาธารณสุขได้ให้บริการฉีดวัคซินแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร