วันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้จัดงานวันเด็กภายในโรงเรียน นอกจากเด็กๆจะได้ของขวัญวันเด็กจากทางโรงเรียนแล้วยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนของรางวัลให้กับนักเรียนด้วยของขวัญวันเด็กปีนี้เรียกกำลังแรงใจให้กับนักเรียนแต่ละชั้นเป็นอย่างดี ทำให้แต่ละคนล้วนออกลีลาการแสดงเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเหล่าบรรดาผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะสนุกและจดจำของรางวัลสำหรับเด็กดีในวันนี้และโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ ร่วมกันพัฒนาสังคมให้น่าอยู่สืบไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร