รับมอบหนังสือจากศุภนิมิต

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านภมูินิยมพัฒนาได้รับหนังสือน่าอ่านจากศุภนิมิต ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร