กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 61

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา ขอบคุณคณะครูทุกท่าน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมมอบขนมและปัจจัยให้กับนักเรียนทุกคนครับ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร