รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับเหรียญทองดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร