สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1
อ.2
อ.3
14
11
11
6
12
17
20
23
28
รวมปฐมวัย363571
ป.1
ป.2
ป.3
6
13
9
9
12
14
15
25
23
รวม ป.ต้น283563
ป.4
ป.5
ป.6
10
13
9
8
14
7
18
27
16
รวม ป.ปลาย322961
รวมระดับประถม6064124
รวมทั้งหมด9699195
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน 2566