ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650534
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030129
รหัส Obec 6 หลัก :
  650534
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูมินิยมพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phumniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านภูมินิยม
ตำบล :
  ตาตุม
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
   0-4406-9553
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  phumniyom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตาตุมจารย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาตุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  16 กม.